Podrobné informace a časté otázky o eKase a EET

Koho se elektronická evidence tržeb (EET) týká a od kdy bude tato povinnost platit?

Dle zákona o evidenci tržeb budou podnikatelé povinni elektronicky evidovat přijaté platby. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je požadavek státních orgánů na získání informací, které zabezpečí lepší správu daní (zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty).

Zákon počítá se zavedením elektronické evidence tržeb podle předmětu podnikání následovně:

Fáze Povinné subjekty Účinnost od
1 Ubytovací a stravovací služby

klasifikace NACE* kódy 55 a 56

1. prosince 2016
2 Velkoobchod a maloobchod

klasifikace NACE* kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47

1. března 2017
3 Ostatní činnosti s výjimkou těch, které jsou zařazené do 4. fáze (např. svobodná povolání – lékaři, právníci, účetní, doprava či zemědělství 1. března 2018
4 vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze

NACE* skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96

1.června 2018

*NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006.

Jaké platby se budou evidovat?

Evidovat se budou zejména platby v hotovosti včetně prostředků představující peněžní prostředky (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem, platby stravenkami, šeky či směnkou. Platby převodem z účtu na účet (pokud není platba zadána prostřednictvím povinného subjektu) nebo formou inkasa elektronické evidenci tržeb podléhat nebudou.

Na jaké tržby se EET nebude vztahovat?

Tržby vyloučené z EET návrh zákona explicitně uvádí v § 12. Mezi tyto tržby na příklad patří:

 • tržby státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, České Národní Banky, držitelů poštovních licencí, bank, penzijních fondů a další vyjmenované;
 • tržby uskutečněné během 10 dnů po přidělení certifikátu;
 • tržby ze vztahu souvisejícího s pracovně právním vztahem;
 • tržby ze stravování a ubytování žáků a studentů (školní jídelny, menzy aj.);
 • tržby z jízdného placeného v dopravních prostředcích, na palubě letadel;
 • tržby z automatů či provozování toalet.

Další tržby mohou být vyjmuty nařízením vlády, příp. jiným obecně závazným právním předpisem.

Vztahuje se evidence tržeb i na platby z internetového obchodu?

Ano, vztahuje. Před získáním certifikátu pro evidenci tržeb je podnikatel povinen příslušnému správci daně oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Kde najdu oficiální informace k EET?

Oficiální informace k EET naleznete na internetových stránkách Vlády České republiky a na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jak funguje elektronická evidence tržeb

 1. Po přijetí platby se odešle informace o účtované částce na Finanční správu.
 2. Finanční správa vám obratem vygeneruje a pošle unikátní kód.
 3. Unikátní kód si vytisknete na zákaznickou účtenku.
 4. Účtenku si převezme zákazník. Z vaší strany už je vše vyřízené.
 5. Díky účtenkové loterii si Finanční správa může účtenky zkontrolovat.

Jak funguje EET

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?

Fixní i mobilní internet od O2 je dostupný na většině území ČR. Pokud však provozujete například stánek v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení, může Vám správce daně udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě budete mít nadále povinnost vystavovat účtenky, ale data o těchto účtenkách budete moci odesílat jednou za 5 dnů.

eTržby při výpadku internetu

Bude zákazník u pokladny čekat na spojení, aby si mohl odnést účtenku?

Nebude. Pokud nebude spojení fungovat, budete moci vytisknout účtenku bez unikátního kódu. Data následně Finanční správě odešlete do 48 hodin.

Co když si zákazník nebude chtít převzít účtenku?

Bude zcela na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme nebo ne.

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

Storno chybně provedené platby bude možné. Informace o stornu bude odeslána online do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě jako mínusová položka.

Kdo bude internetové připojení platit?

Většina podnikatelů se už dnes bez internetu neobejde. Pro ostatní bude připojení k internetu bez ohledu na jeho typ (fixní internet xDSL, mobilní internet nebo internet v mobilu) nákladem podnikání.

Co všechno budete potřebovat

Pro EET budete potřebovat zařízení, které slouží jako pokladna, je schopné komunikovat po internetu s Finanční správou, a umožňuje tisk. O2 Vám nabídne jednoduché a dostupné řešení, které splňuje navrhované legislativní podmínky a díky spolehlivým technologiím je zároveň bezpečné, snadno a intuitivně se ovládá a přitom je modulárně využitelné bez ohledu na Vaše současné vybavení či předmět podnikání.


Videonávody

Jak zapojit eKasu

Jak nastavit eKasu

Kancelář

Jak naskladnit položky do zboží

 

Chcete vědět více?

Dejte nám na sebe kontakt a my Vám rádi vše vysvětlíme a pomůžeme Vám najít řešení přesně pro Vaši firmu.